Da bildene fikk farge på norsk TV

De første norske prøvesendingene på TV på 50-tallet var starten på en revolusjon med et medie som fortsatt den dag i dag har veldig stor popularitet. I 1960 startet de første ordinære TV-sendingene i Norge, og plutselig kunne alle få hele verden inn i stua med nyheter, film, sport og annen underholdning. Fjernsynet ble en viktig del av hverdagen, både som underholdnings- og informasjonskanal.

Fargefjernsyn

I 1971 diskuterte politikerne på Stortinget om man skulle innføre fargefjernsyn i Norge. Mange land hadde allerede dette, og det var mange som var skeptiske. Vi kan blant annet nevne Einar Førdes uttalelse «synden har kommet til jorden, men vi vil ikke ha den i farger». Einar Førde Einar Førde ble senere kringkastingssjef og har vært viktig for norsk TV gjennom mange år.

Kong Olav i farger

Første sending i Norge med farger var Kong Olavs nyttårstale 1971 på nyttårsaften i 1971 og var en tyvstart for fargefjernsyn i Norge.

Før den tid ble fargene tatt bort hvis NRK fikk programmer i farger. Dette ble gjort av sendetekniske grunner. Men fra 1972 ble det prøvesendinger i farger, og fra 1975 ble det helt vanlig med farge-tv-sendinger.

Farger er viktig på mange måter, også når man skal kjøpe klær. Hvis du vil kjøpe fargerike klær til dine barn, anbefaler vi denne siden kidsbrandstore som har et godt utvalg.

Det var ingen selvfølge at Norge skulle få fargefjernsyn, for det var en god del politikere som stemte i mot dette da saken ble behandlet på Stortinget. I denne bloggen kan du lese mer om det hvis du er interessert.

Det var mange som mente farge-TV var unødvendig luksus, og at man heller burde bygge ut svarthvitt-signalene før man gikk videre med farge-TV. Produsentene av TV-apparater Radionette og Tandberg Radiofabrikk var redd for å tape i konkurransen med utenlandske produsenter dersom Norge ikke kom i gang med sendinger i farger, slik at de kunne starte produksjonen av farge-TV for fullt.

Den 10. desember 1971 vedtok Stortinget med 94 mot 34 stemmer å innføre fargefjernsyn i Norge. Senterpartiet, Venstre og noen representanter fra KrF og Arbeiderpartiet stemte i mot. En av grunnene til at flere var skeptiske var at man mente TV-bildene lettere kunne forveksles med virkeligheten når det var i farger og ikke i sort hvitt. Dagbladet gikk i mot fargefjernsyn på lederplass. Til tross for protestene ble fargefjernsyn startet som en prøveordning i 1972.

På slutten av 40-tallet begynte amerikanernes standardiseringskomite NTSC å utvikle en løsning for å sende i farger. Det var et krav at man kunne motta fargesendinger også på sort-hvitt-TV, riktignok uten farger. Man fant en løsning på dette, og lignende løsninger ble utviklet i Europa på 60-tallet og tatt i bruk i England i 1967.

Add Comment

mts_sociallyviral