Fjernsynets historie

Det går ikke an å komme unna at TV-en har blitt en viktig del av vår hverdag, og at den spiller en stor rolle spesielt når vi skal slappe av. Mange kjenner allikevel ikke så godt til fjernsynets historie, og her gir vi deg en kjapp oversikt over det som har skjedd siden de første sort-hvitt TV-ene så dagens lys.

Den spede begynnelse


Som nevnt kom
fjernsynet ut av startgropa i sort-hvitt. De aller første bildeoverføringene ble gjort i 1843 og 1846, men det var først i 1856 at fjernsynet ble tatt i bruk via signaler over telegrafnettverket. I 1925 begynte man å sende bevegelige bilder, og kun tre år senere begynte den første TV-stasjonen å sende TV-signaler ut til folket. I løpet av 30-tallet ble TV-en mer populær, og Tyskland var det første landet som begynte å sende regelmessige programmer i 1935.

Norsk utvikling

I Norge fikk vi se våre første prøvesendinger i løpet av 50-tallet, men det var først på 60-tallet at ordinære fjernsynssendinger ble satt opp. En av grunnene til at Norge ble liggende et stykke bak andre europeiske land, er at NRK la stor vekt på å bygge ut radiosambandet i Norge, og at dette da gikk på bekostning av utvikling av et fjernsynssystem.

Det var først på slutten av 40-tallet at en amerikansk komite begynte å jobbe med et fjernsynssystem som kunne overføre signaler i farger. I Europa kom denne nyvinningen i gang i løpet av 60-tallet, mens Norge måtte vente helt til 1975 før det ble mulig å nyte synet av favorittprogrammene i levende farger.

TV-monopolet opphørte raskt

I Norge var det NRK som stod med monopolet for fjernsynssendinger, men dette ble raskt vanskelig å opprettholde. Dette gjaldt spesielt ved svenskegrensen, hvor norske TV-eiere kunne ta inn signaler fra svenske fjernsynssendinger. Etter at monopolet ble brutt, kom raskt utenlandske TV-kanaler på markedet, og både TV3 og TV Norge kom på banen allerede i 1988. I 1992 fikk vi også sendinger fra TV2, og med ett var det et stort utvalg av norske TV-kanaler for forbrukerne å velge mellom. NRK valgte også å følge strømmen ved å tilby mer innhold, og startet i 1996 kanalen NRK2.

Add Comment

mts_sociallyviral